Uncategorized

Pitkittyneet huoltoriidat

1.7.2023

Uuden lapsenhuoltolain lähtökohtana on lapsen oikeus tapaamisiin, huoltoon ja elatukseen. Kokemuksemme mukaan pitkittyneissä huoltoriidoissa lapsen etu on saattanut jäädä sivuseikaksi, […]

Lue kirjoitus
huoltoriita manipulointi vieraannuttaminen

Vieraannuttaminen huoltoriidan näkökulmasta

31.10.2022

THL:n tilastoraportin (2021) mukaan valtaosa eronneista vanhemmista pystyy sopimaan lapsen asumiseen, huoltoon ja tapaamisiin liittyvistä asioista keskenään ja vain pieni […]

Lue kirjoitus
huoltajuusoikeudenkäynti huoltoriita manipulointi narsismi vieraannuttaminen

Huoltoriidat vallankäytön välineenä

31.3.2022

Huolto- ja tapaamisriidoista puhuttaessa unohtuu usein, että suurin osa eroavista vanhemmista kykenee hoitamaan lasta koskevat asiat sovinnossa. Tutkimusten mukaan 90% […]

Lue kirjoitus
etävanhempi häiriöinen lähivanhemmuus yhteishuoltajuus

Lähivanhemmuus huoltoriidoissa

29.3.2022

Erotilanteiden ja huoltajuuden tunnuslukuja THL:n tilaston mukaan vuonna 2019 lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta vahvistettiin sosiaalitoimessa 45 181 sopimusta. Huoltosopimuksista: […]

Lue kirjoitus